Nové prohlášení: Díky vládě!

Jsme skupina mladých lidí a rádi bychom vyjádřili poděkování v současnosti odstupující vládě. Myslíme si, že byla svou činností prospěšná České republice. Neztotožňujeme se s veškerou její činností, ale musíme konstatovat, že i přes nelehkou povolební situaci dokázala s odvahou realizovat některé smysluplné reformní kroky. Byla schopna se v historicky bezprecedentní situaci úspěšně chopit předsednictví Evropské Unie.

Chceme vyjádřit politování nad skutečností, že vláda byla odvolána v době, kdy její odpovědnost přesahuje hranice našeho státu. Jsme si vědomi naší současné role ve směřování evropského společenství a vážíme si jí jako těžko opakovatelné příležitosti. Myslíme si, že odstupující vláda by měla dostat potřebný prostor pro smysluplný vykon své role v evropském kontextu až do konce naší předsednické úlohy.

Věříme, že náš stát potřebuje schopnou, odvážnou a odhodlanou vládu. Rádi bychom touto cestou vyjádřili nesouhlas s jakýmkoliv řešením současné situace, které by znamenalo zbytečné oddalování předčasných voleb a jehož podmínkou by byla aktivní podpora KSČM.

Podepsáni: